REFERENCE

Vybrané zakázky

Rekonstrukce a odbahnění rybníků a tůně v k. ú. Damětice

 • vypracování projektové dokumentace pro společné řízení (DUSP)
 • inženýrská činnost pro společné povolení
 • dotační poradenství a optimalizace záměru pro Operační program životní prostředí (OPŽP)

Projekt řeší zásadní rekonstrukci a odbahnění soustavy pěti vodních rybníků, tůně a protierozní průleh.
Zadavatel – Pavel Novák

Realizace části LBK 18 úses vč. revitalizace toku Radinovka

 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • dotační poradenství, optimalizace záměru pro Operační program životní prostředí (OPŽP)

Předmětem projektu je revitalizace toku, tůně, brod, výsadby dřevin, založení části biokoridoru ÚSES, cesta pro pěší
Zadavatel – obec Chrtníč

Tůně “Pod Zbábou“

 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • technický a autorský dozor (TD, AD)
 • dotační poradenství, zpracování žádosti o dotaci a kompletní administrace dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)

Projekt obsahuje návrh dvou neprůtočných tůní s možností částečného vypuštění regulačním objektem a výsadby dřevin.
Zadavatel – město Bakov nad Jizerou

Protipovodňová a protierozní opatření v Načeradci

 • vypracování investičního záměru (IZ)
 • vypracování projektové dokumentace pro společné řízení (DUSP)

Protipovodňová a protierozní ochrana formou svodných a zasakovacích průlehů, zatravnění údolnice, kompletní rekonstrukce stávajících 2 rybníků
Zadavatel – Městys Načeradec

Rybník v Radinovce v Chrtníči

 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • dotační poradenství, optimalizace záměru pro

Operační program životní prostředí (OPŽP)
Předmětem projektu je nový rybník, doprovodné výsadby a cesta pro pěší
Zadavatel – obec Chrtníč

Revitalizace rozlivových ploch a výsadby zeleně v Úžicích

 • vypracování studie proveditelnosti (STU)
 • inženýrská činnost k proveditelnosti záměru a dotační poradenství

Studie řeší komplexně využití rozlivových ploch toku Černávka, součástí návrhu je revitalizace cca 2 km toku, výsadby zeleně, tůně, cesty pro pěší
Zadavatel – Obec Úžice

Retenční dešťová nádrž pro nové komunikace, k.ú. Kojetice

 • vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DUSP)

Projekt řeší hospodaření s dešťovými vodami v rámci nové výstavby
Zadavatel – Stromy a domy, s.r.o.

Odbahnění a oprava rybníku Podkarasák

Odbahnění a oprava jezu (přelivu) dvou vodních rybníků

 • zpracování žádosti o dotaci a kompletní administrace dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)
 • technický dozor (TD)

Projekt řeší odbahnění a oprava jezu (přelivu) dvou rybníků v Průhonickém parku
Zadavatel – Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Tůň u Jivinského hřbitova

 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • inženýrská činnost pro územní řízení
 • dotační poradenství, zpracování žádosti a kompletní administrace dotace z Programu péče o krajinu (PPK)

Projekt je na novou tůň s nízkou zemní hrázkou a přelivem
Zadavatel – Radovan Beran

Mokřad pro akumulaci přečištěné vody z čov, k.ú. Rokytovec

 • vypracování projektové dokumentace pro společné řízení (DUSP)

Projekt zahrnuje mokřad s nízkou zemní hrázkou a přepadem, kanalizaci od ČOV, odběrný objekt na občasném toku a propustek
Zadavatel – Obec Rokytovec

Rekonstrukce, odbahnění a revitalizace rybníka U Vrby

 • vypracování investičního záměru (IZ)
 • vypracování projektové dokumentace pro společné řízení (DUSP)
 • inženýrská činnost pro společné povolení
 • optimalizace záměru pro Operační program životní prostředí (OPŽP)

Projekt řeší odbahnění 3 ha rybníka, nové tůně a nový sdružený objekt (výpust a přeliv)
Zadavatel – Lesy Augustiánského opatství s.r.o.

Vodní prvky v údolí, k.ú. Chrást u Zahořan

 • vypracování investičního záměru (IZ)
 • vypracování projektové dokumentace pro společné řízení (DUSP)
 • inženýrská činnost pro vydání společného povolení
 • dotační poradenství a optimalizace záměru pro Operační program životní prostředí (OPŽP)

Projekt řeší nový průtočný rybník, rekonstrukci stávajícího rybníku, revitalizaci toku a nové tůně
Zadavatel – Mgr. Ondřej Huml

Obecní nádrž v obci Úžice

 • vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení
 • optimalizace záměru pro dotaci z programu Program 129 130 (Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží)
 • autorský dozor (AD)

Projekt řeší odbahnění rybníka, novou výpust, nový odběr vody z dešťové kanalizace
Zadavatel – Obec Úžice

Odbahnění jezera v Patokryjích

 • vypracování projektové pro ohlášení odbahnění rybníka (POH) a dokumentace pro územní řízení na dočasnou deponii sedimentu (DUR)
 • inženýrská činnost pro ohlášení odbahnění vydání územního rozhodnutí na dočasnou deponii sedimentu
 • optimalizace záměru pro Operační program životní prostředí (OPŽP)

Projekt řeší odbahnění jezera sacím bagrem
Zadavatel – Obec Patokryje

Odbahnění Podzemanovy tůně

 • vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • dotační poradenství

Projekt řeší odbahnění velké tůně, rekonstrukce výpusti, oprava vzdouvacího objektu a nový odběrný objekt v toku
Zadavatel – Město Bakov nad Jizerou

Obecní nádrž v obci Kopeč

 • vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení
 • optimalizace záměru pro dotaci z programu Program 129 130 (Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží)

Projekt řeší odbahnění rybníka, nový sdružený objekt (výpust a přeliv) a rekonstrukci návodního líce hráze
Zadavatel – Obec Úžice

Kojetický rybník, tůně a revitalizace toku v Kojetickém parku

 • vypracování projektové dokumentace pro společné řízení (DUSP)
 • inženýrská činnost pro vydání společného povolení
 • dotační poradenství, optimalizace záměru pro Operační program životní prostředí (OPŽP)

Projekt rekonstrukce a odbahnění rybníku a 2 stávajících tůní, revitalizace Kojetického potoka, obnova náhonu, nové tůně
Zadavatel – Stromy a domy, s.r.o.

Rekonstrukce bezpečnostního přelivu Podmýtského rybníka, k.ú. Mýto v Čechách

 • vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení

Projekt kompletní rekonstrukce jezu bezpečnostního přelivu
Zadavatel – Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.

Obnova tůně „Jírův kal“

 • vypracování projektové pro ohlášení odbahnění rybníka (POH)
 • inženýrská činnost pro ohlášení stavby
 • dotační poradenství, zpracování žádosti a kompletní administrace dotace z Programu péče o krajinu (PPK)

Jedná se o projekt tůně s nízkou hrázkou v místě zaniklé vodní plochy
Zadavatel – Leoš Miler

Požerák a rybářská zařízení na rybníce Papež v Dobříši

 • vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení
 • technický a autorský dozor (TD, AD)

Projekt pro nahrazení dřevěného čapu železobetonovým požerákem, nové loviště
Zadavatel – Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.

Rybník Horní a Dolní v Šejbech

 • vypracování investičního záměru (IZ)
 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • optimalizace záměru pro Operační program životní prostředí (OPŽP)
 • inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

Součástí projektu je realizace nové boční a průtočné nádrže, sdružený ŽB objekt, přístupové polní cesty
Zadavatel – Andrea Peková Kopecká

Mlýnský rybník na Smolnickém potoce

 • vypracování investičního záměru (IZ)
 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • dotační poradenství, optimalizace záměru pro Operační program životní prostředí (OPŽP)
 • autorský dozor (AD)

Projekt řeší obnovu vodní nádrže o zatopené ploše cca 1 ha v místě historicky zaniklého rybníka, součástí návrhu je také malá vodní elektrárna na principu vodního kola.
Zadavatel – Roman Říčař