KRAJINOPROJEKT s.r.o.

Voda a krajina

projekce, inženýring a dotace

Slider

Co děláme

Mezi naše klienty patří

Jaké jsou naše cíle?

Cílem naší společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní nabídku služeb od projektových prací přes zajištění potřebných povolení až po dozor nad realizací stavby. V rámci projektové přípravy Vám navrhneme případné vhodné dotační tituly a optimalizujeme naše výstupy pro potřeby těchto dotací (splnění formálních náležitostí a maximálně možné bodové ohodnocení projektů). Zajišťujeme kompletní administraci dotací z národních zdrojů. U evropských dotací úzce spolupracujeme s ověřenými externími dodavateli, kterým poskytujeme odborný servis. Troufáme si tak dotáhnout Váš projekt až do zdárného konce.

Naše společnost vznikla v roce 2014 na základě dlouhodobé spolupráce Ing. Jan Neuwirtha a Ing. Jiřího Soviny Ph.D.

Poslední novinky

Momentálně máme volné kapacity pro přípravu Vašich projektů

V současnosti je možné žádat o dotace z národních programů v gesci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí

Operační program Životní prostředí přechází do nového programovacího období, které by mělo být podobné předchozímu. První výzvy dle neoficiálních informací se plánují koncem roku 2021.

Rádi se Vám budeme věnovat

Kontaktní údaje

Krajinoprojekt s.r.o.

Stupická 1a, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Tel.: +420 732 857 744
E-mail: kubin@krajinoprojekt.cz

IČ: 03101622
DIČ: CZ03101622
Č.Ú.: 3524919329/0800

Než nás budete prvně kontaktovat

Příprava staveb je časově i finančně náročný proces a každý projekt je jedinečný.

Pro vypracování projektové dokumentace potřebuje projektant řadu podkladů (běžně geodetické zaměření, geologický průzkum, hydrologická data ČHMÚ, při odbahnění – laboratorní rozbory sedimentu, případně též biologický průzkum apod.). Rekonstrukce staveb vyžaduje stavební povolení, nové stavby potřebují navíc územní rozhodnutí (případně společné povolení). Omezený počet staveb lze realizovat na ohlášení. V rámci inženýrské činnosti je třeba často řešit majetkoprávní vtahy na pozemcích dotčených stavbou. V záboru stavby je též nezbytné vyřešit vynětí zemědělských pozemků ze ZPF a lesních pozemků z PUPFL. Často se též řeší výjimky na chráněné druhy. O dotaci lze žádat až po vydání výše uvedených rozhodnutí.

Pokud nás oslovíte s nějakým stavebním záměrem, provádíme nejprve za Vaší účasti v místě plánované stavby KONZULTACI (TERÉNNÍ ŠETŘENÍ).

Účelem této konzultace je:

  • předběžné zhodnocení technické reálnosti a případně návrh úprav Vašeho záměru
  • detekce nejzřejmějších rizik projektu
  • rámcový předpoklad finanční náročnosti realizace stavby
  • velmi rámcové zhodnocení dotačních možností
  • výstupy konzultace jsou podkladem pro návrh nabídky projektových a inženýrských prací

 

Konzultaci účtujeme hodinovou sazbou 400,- Kč + DPH. Součástí konzultace je příprava (cca 1-2 hod), čas strávený dopravou a vlastní terénní šetření. K ceně připočítáme náklady na dopravu 7,- Kč/km + DPH.