O firmě

Jaké jsou naše cíle?

Cílem naší společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní nabídku služeb od projektových prací přes zajištění potřebných povolení až po dozor nad realizací stavby. V rámci projektové přípravy Vám navrhneme případné vhodné dotační tituly a optimalizujeme naše výstupy pro potřeby těchto dotací (splnění formálních náležitostí a maximálně možné bodové ohodnocení projektů). Zajišťujeme kompletní administraci dotací z národních zdrojů. U evropských dotací úzce spolupracujeme s ověřenými externími dodavateli, kterým poskytujeme odborný servis. Troufáme si tak dotáhnout Váš projekt až do zdárného konce.

Naše společnost vznikla v roce 2014 na základě dlouhodobé spolupráce Ing. Jan Neuwirtha a Ing. Jiřího Soviny Ph.D.